Lencana Ekspedisi

Lencana Ekspedisi


Sebelum layak mendapatkan lencana ini, seseorang Pengakap mestilah terlebih dahulu mendapatkan Lencana Kegiatan.

Untuk mendapatkan lencana ini, seseorang perlu melibatkan diri dalam 1 ekspedisi berikut dan sediakan Buku Log Ekspedisi : -

A. Berjalan kaki 40 km
B. Berperahu /berkayak 16 km
C. Berakit 30 km
D. Mendaki bukit / gunung